JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz

Privacyverklaring

01. JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz

Je leest op dit moment de privacyverklaring van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz. JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz is een bedrijf dat zich richt op het welzijn van uw hond of kat. Denk hierbij aan het geven van advies over de voeding van uw dier, het juiste tuigje of speelgoedje voor uw trouwe viervoeter.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz, neem dan gerust contact op!

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz

Maatschappelijke zetel:

Voornweg 11 | 2360 Oud-Turnhout

Fysiek verkooppunt:

Kerkstraat 18 | 2200 Herentals

Btwnr: BE0651.740.921

privacy@dogship.biz

JAVI v.o.f. is een “vennootschap onder firma” en wordt gerund door Jan Van Houten en Evi De Groof

DOGSHIP.biz is de commerciële naam van JAVI v.o.f.

02. Doel gegevens

ER wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz. Deze worden hieronder beschreven.

02.01 Het versturen van nieuwsbrieven via MAILCHIMP

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz stuurt via MAILCHIMP-nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, Voornaam en emailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website en webshop van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz. Als he op de knop “Verzend” drukt ontvangt u van MAILCHIMP een automatische mail namens JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz in deze mail staat een bevestigingslink. Zolang je niet op deze link hebt gedrukt zullen uw gegevens niet opgeslagen worden en zal je ook geen nieuwsbrieven ontvangen. Als de link wel gebruikt hebt worden de door u ingevulde gegevens opgeslagen. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MAILCHIMP is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MAILCHIMP beveiligd opgeslagen. MAILCHIMP maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

02.02 Het versturen van nieuwsbrieven via JOYN en gebruik van de klantenkaart van Joyn

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz stuurt via Joyn nieuwsbrieven. JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz heeft een contract aangegaan met JOYN om deze als loyalty platform te kunnen gebruiken. Voor deze service zijn de privacy voorwaarden van Joyn van kracht. Deze kan je raadplegen op https://www.joyn.be/nl/privacy-policy.

 02.03 contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer jij contact opneemt met JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd de benodigde gegevens om u te kunnen contacteren in verband met uw vraag. Als het ticket is afgewerkt zullen deze gegevens verwijderd worden.

02.04 analytics

De website van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google analytics. Deze gegevens zijn volledig anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of welke pagina’s u veel bezoekt of bepaalde zoekwoorden die u naar onze site hebben gebracht.

02.05 Lightspeed kassa systeem

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verzamelt jouw gegevens bij het plaatsen van een bestelling, voor de aanmaak van een aankoopfactuur en bij een verkoop met een kassa ticket. De gegevens die wij van u opvragen worden opgeslagen op de servers van LIGHTSPEED, LIGHTSPEED is een cloud-based kassa software. De gegevens die wij hierin verzamelen worden enkel gebruikt voor eigen doeleinde zoals het versturen van een nieuwsbrief, die via mailchimp wordt verstuurd, u te contacteren voor de status van uw bestelling, uw gegevens voor de factuur opmaak, om u gericht reclame en acties op te sturen via email en Bpost en om te kunnen zien welke producten u heeft aangekocht, de frequentie ervan om u zo beter te kunnen verder helpen in het advies van voeding voor uw huisdier.

02.06 Lightspeed Ecom webshop

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verzamelt uw gegevens omdat u een bestelling heeft geplaatst op onze webshop. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling en de factuur op het juiste adres te kunnen afleveren. Wij maken gebruik van SENDCLOUD als verzendt service. Om uw pakket naar u toe te kunnen verzenden, geven wij aan SENDCLOUD uw verzendgegevens door. Zij versturen uw pakket via Bpost naar u door, waardoor zij uw gegevens ook aan Bpost doorgeven.

Al de gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming voor de uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

02.07 trustpilot

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verzamelt gegevens via Trustpilot omdat u er een review over ons heeft geschreven. Je naam en email adres worden hiervoor gevraagd doormiddel van het aanmaken van een account. Wij krijgen enkel toegang tot die gegevens wanneer jij een review schrijft over ons bedrijf. Deze gegevens worden door ons enkel gebruikt via de website van truspilot om een antwoord te kunnen versturen op uw review

 

03.  Ontvangers

De gegevens die JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz ontvangt worden beheerd d.m.v.:

03.01   MAILCHIMP

De nieuwsbrieven worden verzonden met mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen mailchimp

03.02      Joyn

Joyn is een loyaliteitsplatform dat voor meer handelaars geschikt is, via dit platform kunnen wij u een nieuwsbrief versturen. De gegevens die u aan Joyn heeft doorgegeven voor uw klantenkaart activatie worden beheerd door Joyn zelf

03.03Lightspeed Retail en Ecom

Wij maken gebruik van het kassa systeem en webshop van LIGHTSPEED. Uw gegevens die worden bewaard op de servers van Lightspeed.

03.04Sendcloud

Sendcloud is een organisatie dat samenwerkt met verschillende aanbieders die pakketten verzenden. Wij werken via Sendcloud met Bpost als verzendt methode.

03.05Trustpilot

Is een organisatie die reviews verzamelt van verschillende bedrijven. U als gebruiker dient een account aan te maken op e website van trustpilot eer en een review kan geschreven worden

04.  Opslag periode

Jouw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regeling jouw gegevens moeten bewaren.

04.01   Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, voornaam en naam worden opgeslagen in mailchimp. De opslag van jouw gegevens is van onbepaalde tijd. Jij kan jezelf uitschrijven wanneer je onderaan de nieuwsbrief op de link unsubscribe klikt of door een mail te sturen naar privacy@dogship.biz

04.02      Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneem met JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz via mail, dan worden die gegevens dij jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam telefoonnummer, emailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal 2 jaar bewaard.

04.03Analytics

De gegevens die aan analytics op de website verzameld worden zijn anoniem, dus niet verbonden aan een naam of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen google analytics.

05.  Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Persoonsgegevens die door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een paswoord en /of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekend dat jouw verbinding met de website van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz privé is. Je herkent deze beveiliging met het groene slotje voor de URL.

06. Jouw rechten

06.01 Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te versturen of telefonisch contact op te nemen met JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

06.02      Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan de nieuwsbrief.

06.03      Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz opgeslagen liggen in het geval van overstap naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij

06.04      Recht op wissen van de gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens. Tenzij deze gegevens gebruikt zijn om een factuur aan te maken, dan kunnen deze gegevens ten laatste 10 jaar na de laatste factuur pas gewist worden. Dit omdat wettelijk bepaald is om facturen 10 jaar bij te houden in de boekhouding.

06.05      Recht op het indienen van een klacht

Je hebt recht op om een klacht in te dienen bij de privacy commissie, als je vindt dat JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via de website https://www.privacycommission.be

06.06      Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het gebruikmaken van deze recht kan via privacy@dogship.biz onder toezending van een identiteitsbewijs.

07.  Plichten

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz de betreffende dienst niet meer aanbieden.

Mocht het toch nodig zijn om uw persoonsgegevens die jij hebt gedeeld met JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz met anderen dan de hierboven vermelde partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst) dan zal eerst jouw toestemming gevraagd worden.

JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van JAVI v.o.f. | DOGSHIP.biz te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

privacy@dogship.biz

Voornweg 11 | 2360 Oud-Turnhout

Kerkstraat 18 | 2200 Herentals

Btwnr: BE0651.740.951

 

 

 

Copyright 2019 DOGSHIP.biz - Powered by Lightspeed
MasterCard Visa Bancontact / Mister Cash Bitcoin Belfius KBC ING HomePay
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »