Cookiebeleid

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze servers naar je computer of toestel worden gestuurd wanneer je onze services opent. Ze worden opgeslagen in je browser en later teruggestuurd naar onze servers, zodat we contextuele inhoud kunnen bieden. Zonder cookies zou het gebruik van internet een veel frustrerendere ervaring zijn. We gebruiken ze om je activiteiten op onze website te ondersteunen. Bijvoorbeeld je sessie (zodat jij niet opnieuw hoeft in te loggen) of je winkelmandje.
Cookies worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige activiteiten op onze website (de pagina's die je hebt bezocht), je taal en land, waardoor wij je betere diensten kunnen verlenen. We gebruiken ook cookies om ons te helpen geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we betere site-ervaringen en tools kunnen aanbieden in de toekomst.

I.                                Voorwerp

Deze Cookie Policy gaat uit van JAVI v.o.f. | DOGSHIP, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « www.dogship.biz » (hierna de « website » genoemd), met maatschappelijke zetel te Ganzenstraat 99, 2440 Geel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: BE0651.740.921.

JAVI v.o.f. | DOGSHIP (hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

II.                              Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.

Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

III.                            Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslagen op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

IV.                           Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

V.                             Cookiebeheer

Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

VI.                           Soorten cookies

a.                                          Technische cookies

Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

·                     De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken

·                     Formulieren invullen

·                     Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens

·                     De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

b.                                          Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies maken het volgende mogelijk:

·                     Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)

·                     Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan

·                     Informatie verzamelen uit online formulieren

·                     Statistieken opstellen

·                     Het gebruik van de website analyseren

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

c.                                           Publicitaire cookies

Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

d.                                          Analytische cookies

Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

e.                                          Cookies van sociale media

Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebookhttps://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
Twitterhttps://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track
Googlehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Instagramhttps://help.instagram.com/1896641480634370

f.                                            Cookies afkomstig van derden

Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslagen. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

VII.  Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

We verwijzen u in dit verband door naar onze privacy policy (https://dogship.biz/privacy-policy/).

VIII.                       Contact

 per mail : info@dogship.biz

per post : Ganzenstraat 99, 2440 Geel

per telefoon: +32-14-71 82 66

IX.                            Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

X.                              Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.

Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 20/02/2020.


Hier is een overzicht van de cookies die op je apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt:

Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging
(essentieel)

Verifieer gebruikers, bescherm gebruikersgegevens en laat de website de diensten leveren die gebruikers verwachten, zoals het bijhouden van de inhoud van hun winkelmandje of het uploaden van bestanden.

De website zal niet correct werken als je deze cookies weigert of verwijdert.

session_id (Odoo)

Voorkeuren
(essentieel)

Onthoud informatie over het gewenste uiterlijk of gedrag van de website, zoals je voorkeurstaal of regio.

Je ervaring kan verslechteren als je die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang (Odoo)
Interactiegeschiedenis
(optioneel)

Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over je interacties met de website, de pagina's die je hebt gezien en elke specifieke marketingcampagne die je naar de website heeft geleid.

We kunnen je mogelijk niet de beste service bieden als je die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Reclame & Marketing
(optioneel)

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer je andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in je browser kunnen installeren om je te identificeren.

Je kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door de Afmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(optioneel)

Begrijp hoe bezoekers omgaan met onze website, via Google Analytics. Leer meer over Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als je deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Je kunt ervoor kiezen om je computer je te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van je browser voor de juiste manier om je cookies aan te passen.

We ondersteunen momenteel geen Do Not Track-signalen, aangezien er geen industriestandaard is voor naleving.